Do 12 mei 2022

Het is inmiddels alweer mei. Tijd voor een nieuwe nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. En ditmaal staat de nieuwsupdate echt bomvol. Je leest over de resultaten van de Regionale Expertteams (RET’s) in 2021, we hebben wel drie (!) podcasts voor je opgenomen over eetstoornissen met experts in ons netwerk, je leest dat de Impulsgelden èn Onderzoeksgelden binnenkort (weer) aangevraagd kunnen worden, we stellen graag een aantal nieuwe gezichten aan je voor en ten slotte hebben we twee vacatures.

Di 10 mei 2022

Jeugdigen en hun gezin staan binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel centraal. We praten mét elkaar: jeugdigen, ouders, hulpverleners en niet over elkaar. Participatie van jeugdigen en ouders kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel geven we de stem van de jeugdige en ouder een plek in het jeugdhulpdomein, maar cliëntparticipatie gaat over veel meer dan het horen van de stem van de jeugdige of ouder. Om jeugdigen en hun gezin echt centraal te zetten zijn wij op zoek naar een (ervaren) Coördinator Cliëntperspectief.

Di 10 mei 2022

Als netwerkcoördinator heb je een onafhankelijke rol en positie. De inhoud wordt bepaald door de netwerken en jij begeleidt de processen. Je stelt kritische vragen, spoort het goede gesprek aan, houdt de personen/organisaties in de netwerken scherp en houdt een spiegel voor wanneer dit nodig is.

Wo 02 maart 2022

Welkom bij de nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. We zijn inmiddels ondergebracht bij centrumgemeente Enschede en zijn volop aan de slag met het RET en de verschillende opgaven. Zoals je weet is kennisdeling een belangrijke pijler van het Expertisenetwerk en dit keer hebben we een mooie podcast voor je vanuit de opgave eetstoornissen. Lees snel verder, want we hebben weer heel wat nieuws met je te delen. En je weet: ken jij iemand voor wie deze nieuwsbrief echt iets is stuur hem dan vooral door. Samen zijn we het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

Di 21 december 2021

In deze laatste nieuwsupdate van het jaar kijken we terug naar een mooi aantal mijlpalen die we met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel hebben bereikt. We organiseerden een aantal mooie bijeenkomsten, schreven de Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek en werden de Regionale Expertteams ondergebracht bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je leest er alles over in deze nieuwsupdate.

Do 09 december 2021

In het derde kwartaal van 2021 heeft het projectteam van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel de Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek geschreven. In dit rapport staat omschreven hoe we in Overijssel de jeugdzorg (nog) beter willen maken.

Vr 17 september 2021

Afgelopen (zomer)maanden hebben we niet stilgezeten bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Integendeel. Zo is vorige week een besluit genomen op de financiering van ontbrekende oplossingen en maatwerkoplossingen en hebben we de “Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek” opgeleverd. Ook is de website van het Expertisenetwerk online gegaan. In deze nieuwsupdate lees je alles over de laatste ontwikkelingen

Di 24 augustus 2021

In deze nieuwsupdate blikken we terug op de afgelopen twee maanden, waarin we vol in het proces zitten om het Expertisenetwerk handen en voeten te geven. Daar hebben we je uitgebreid over bijgepraat in de nieuwsupdate van mei 2021. Heb je die niet ontvangen of wil je hem nog een keertje lezen? Dat kan via deze link

Di 24 augustus 2021

In deze nieuwsupdate praten we je bij over de ontwikkelingen bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.  

Do 04 maart 2021

Het Expertisenetwerk Overijssel heeft als doel om jongeren met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan deze kleine groep gezinnen/jongeren.

Wo 10 februari 2021

De minister van VWS heeft in 2020 opdracht gegeven voor het opzetten van acht expertisenetwerken/centra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale netwerken te coördineren. Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is de gemeente Enschede de coördinerende gemeente.

Do 17 december 2020

Het Expertisenetwerk Overijssel heeft als doel om jongeren/gezinnen met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan deze kleine groep gezinnen/jongeren.

Vr 06 november 2020

Verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale centra te coördineren. Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is de gemeente Enschede aangesteld als opdrachtgever vanuit VWS. OZJT voert deze opdracht namens Gemeente Enschede uit.