In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. 

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft als doel een oplossing te vinden voor jeugdigen en hun gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Soms staan we met jeugdigen en hun gezinnen voor meerdere uitdagingen die met elkaar samenhangen en die zeer complex zijn. We hebben kennis en hulp van elkaar nodig om het juiste te kunnen doen. Dan is het fijn dat we samen vanuit het perspectief van de jeugdige kunnen kijken en zoeken naar passende hulp, want er is enorm veel kennis, dichtbij huis, gewoon in onze eigen provincie!

Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek

Het is vanzelfsprekend om de belangen van de jeugdige en gezin voorop te zetten, door écht te luisteren en hierop handelen. Binnen de complexe jeugdzorg kan dat alleen door ons als netwerk te organiseren, open te staan voor elkaar en samen te leren met en van elkaar op alle niveaus van uitvoering tot bestuur. Zo spelen de organisatiebelangen geen rol en vullen we elkaar in het netwerk aan. Jeugdige en gezin hebben hierdoor, ondanks moeilijke omstandigheden en complexiteit, meer en beter zeggenschap over hun eigen (toekomst)perspectief.

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel verbindt kennis en netwerk op het gebied van complexe problematieken binnen jeugdzorg met jeugdigen en hun ouders, professionals en zorgverleners. Door samen met en van elkaar te leren helpt het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel professionals de kennis die zij opdoen in te zetten in hun dagelijkse praktijk met en voor hun cliënten. Groeien in je werk maakt je trots op je werk.

Financiering van impulsgelden

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft voor 2021 budget beschikbaar om hiaten in het jeugdzorglandschap op te lossen. Dit budget is vooral bedoeld voor zorgaanbieders en gemeenten om vanuit samenwerking passende hulp te organiseren. Om gebruik te maken van dit budget zijn er spelregels vastgesteld (zie onderaan deze pagina). De datum om een aanvraag in te dienen voor initiatieven in 2021 is inmiddels verstreken. In 2022 zal er opnieuw impulsgelden beschikbaar worden gesteld voor samenwerkende organisaties. Zodra hier meer bekend over is publiceren we dat hier en vermelden we dat in onze nieuwsbrief. Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Onderstaand vind je de uitwerking van de impulsgelden 2021:

  • Klik hier voor de spelregels voor financiering van impulsgelden voor ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet-casuïstiekgebonden)

Wil je een aanvraag doen om gebruik te maken van de impulsgelden?

  • Klik hier voor het aanvraagformulier voor financiering van impulsgelden voor ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet-casuïstiekgebonden)